Burgerlijke staat op je cv: aangeven of weglaten?

burgerlijke-staat

Alleenstaand, getrouwd, geregistreerd partnerschap, gescheiden, met of zonder kinderen? Sollicitanten vragen zich regelmatig af of ze de burgerlijke staat tegenwoordig nog wel op hun cv moeten vermelden. Het antwoord? Dat hangt ervan af. In de meeste gevallen voegt het niks toe om in je cv te benoemen dat je ongehuwd of getrouwd bent. In dit artikel laten we zien wanneer het wél zinvol kan zijn om je burgerlijke staat op je cv te vermelden, hoe je dit aanpakt en wat je rechten zijn.

Wat is burgerlijke staat?

De burgerlijke staat van een persoon is de formele positie van die persoon in relatie tot het huwelijk. De hoofdcategorieën zijn: ongehuwd, gehuwd, verweduwd en gescheiden. 'Alleenstaand' is geen officiële categorie. Als je alleenstaand bent, dan val je in de categorie 'Ongehuwd'.

Welke burgerlijke staten zijn er allemaal?

Sinds 1998 onderscheid het Centraal bureau voor statistiek 12 categorieën. Dit zijn:

 1. Gehuwd
 2. Gescheiden
 3. Gescheiden na partnerschap
 4. Gescheiden na wettig huwelijk
 5. Ongehuwd
 6. Partnerschap
 7. Verweduwd
 8. Verweduwd na partnerschap
 9. Verweduwd na wettig huwelijk
 10. Verweduwing
 11. Wettig gehuwd
 12. Extraneï (leerlingen of studenten die uitsluitend ingeschreven staan om examen te doen)

Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.

Moet je jouw burgerlijke staat op je cv vermelden?

Het is niet verplicht om jouw burgerlijke staat op je cv te vermelden. Het is zelfs af te raden om het te benoemen, omdat het kan leiden tot vooroordelen bij je werkgever. Je burgerlijke staat zegt verder ook niks over hoe goed je een bepaalde functie kan uitoefenen.

Ook het vermelden dat je samenwonend bent of een relatie hebt is absoluut niet verplicht en zelfs af te raden.

Waarom burgerlijke staat op je cv kan leiden tot vooroordelen

Vroeger was het wel heel normaal om je burgerlijke staat te vermelden. Zeker als je getrouwd was met kinderen, liet dit zien aan een werkgever dat je een stabiel leven had. Echter, daar zie je gelijk waar het misgaat. Kandidaten met een zogenaamd 'stabiel leven' hadden meer kans op een baan. Terwijl iemand die ongehuwd was zonder kinderen of helemaal geen relatie had wellicht zijn zaakjes veel beter op orde had.

Een cv hoort een beknopte samenvatting te zijn van je carrière. Het geeft HR-managers en recruiters alle relevante informatie die ze nodig hebben om een kandidaat te beoordelen. Het feit dat je een geregistreerd partnerschap hebt, getrouwd bent of alleen samenwonend bent, zegt niets over jouw kwalificaties of geschiktheid als sollicitant. Het kan positief of negatief geïnterpreteerd worden wat kan leiden tot discriminatie. Als het negatief wordt geïnterpreteerd, heb je minder kans om uitgenodigd te worden op sollicitatiegesprek.

Daarom is het vaak beter om het niet te vermelden. Daarnaast tonen studies aan dat getrouwde vrouwen minder vaak worden aangenomen dan getrouwde mannen. Ze zeggen ook dat een getrouwde vrouw een inefficiënte werknemer is in de ogen van een werkgever. Dat is nog niet alles - het blijkt dat bazen verwachten dat een getrouwde man meer toegewijd is op het werk dan een alleenstaande man.

Het benoemen van je burgerlijke staat kan de volgende stereotypen uitlokken:

Let op:

De volgende claims zijn clichés die we niet onderschrijven of gebruiken.

"Een getrouwde man is een vaste en betrouwbare man, en daarom een verantwoordelijke werknemer."

"Een getrouwde vrouw neemt altijd vrij omdat ze een vergadering heeft op de school van haar kind of omdat het kind ziek is."

Wanneer kan het zinvol zijn om je burgerlijke staat te vermelden?

In veruit de meeste gevallen voegt het dus niks toe om je burgerlijke staat te vermelden. Echter, er zijn een paar uitzonderingen te bedenken. Je moet in de huid van een HR-manager of recruiter kruipen en jezelf afvragen "heeft het toegevoegde waarde?". Als het een negatief effect kan hebben of het voegt verder niks toe, laat het dan weg. Zou het ook positief kunnen uitpakken? Dan is het misschien de moeite waard om het te vermelden.

Als de betreffende functie zich bijvoorbeeld richt op specifieke doelgroepen, zoals kinderopvang of verzorging van ouderen, dan kan het waardevol zijn om je burgerlijke staat inclusief het aantal kinderen te benoemen.

Probeer voor je eigen kansen dus in te schatten of het de moeite waard is om je burgerlijke staat te vermelden.

Hoe vermeld je jouw burgerlijke staat op je cv?

Heb je besloten om je burgerlijke staat te vermelden op je cv? Dan moet je natuurlijk nog wel weten hoe je dit het beste kan doen. Het vermelden van je burgerlijke staat kan op 2 manieren.

1. Burgerlijke staat vermelden bij je personalia

Burgerlijke staat hoort bij het onderdeel persoonsgegevens. Hier staan al je belangrijke gegevens, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, adres etc. Daarnaast kun je nog allerlei optionele persoonsgegevens benoemen zoals je roepnaam, doopnaam en het aantal kinderen. Dat is niet fout, maar beslis zelf of je het nodig vindt.

Je kunt hier een kopje bij maken met "Burgerlijke staat" met daarachter een van de burgerlijke staten die op jou van toepassing is. Hieronder zie je een voorbeeld:

burgerlijke staat op cv

Als je het jouw kinderen op je cv wil vermelden, dan doe je dat zo:

Burgerlijke staat: Gehuwd, 2 kinderen (12 & 14 jaar)

2. Burgerlijke staat vermelden bij je profielschets of werkervaring

Daarnaast zou je bijvoorbeeld ook in je profiel, werkervaring of een ander geschikt onderdeel iets kunnen noemen over jouw burgerlijke staat. Doe dit alleen als het echt toegevoegde waarde heeft voor de functie. Zo zou je bijvoorbeeld in je persoonlijk profiel of werkervaring een zin kunnen schrijven over wat je geleerd in de omgang met je eigen kinderen en hoe je dit kan toepassen in de functie waarop je solliciteert.

Mag een werkgever naar je burgerlijke staat vragen in een sollicitatiegesprek?

Het is voor een werkgever bij de wet verboden om vragen te stellen die niet direct relevant zijn voor de betreffende functie. Een werkgever zal je dus geen vragen mogen stellen over je burgerlijke staat, geaardheid, godsdienst, geslacht, nationaliteit, politieke voorkeur of andere zaken die niet relevant zijn.

Houdt er rekening mee dat op het moment dat je een burgerlijke staat vermeldt in je cv, dit voor een werkgever de deur openzet om hier wel vragen over te stellen. Als je dus benoemt dat je samenwoont, gehuwd of ongehuwd bent, zou het theoretisch zo kunnen zijn dat je hier wel vragen over krijgt. Jij hebt het als sollicitant immers benoemt in je curriculum vitae en daarmee acht je het ook relevant voor de betreffende functie. Je kunt daarmee een ongelijke behandeling uitlokken van de werkgever om redenen die we al eerder in dit artikel hebben benoemd.

In de Algemene wet gelijke behandeling (uitwerking van art.1 van de Nederlandse grondwet) staat opgenomen dat het verboden is om gediscrimineerd te worden op basis van geloofsovertuiging, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat. Je weet op voorhand niet of een werkgever het positief of negatief zal interpreteren. Als je op gelijke wijze behandeld wil worden als de rest van de kandidaten, kun je het daarom beter weglaten.

Moet je kinderen op je cv zetten?

Voor het benoemen van kinderen op je cv gelden dezelfde regels als voor het benoemen van je burgerlijke staat. Alleen als het écht relevant is voor de functie waarop je solliciteert kun je het benoemen.

Stel dat je bijvoorbeeld als (kleuter)juffrouw solliciteert en zelf (jonge) kinderen hebt. Dan kan het in je voordeel werken. Benoem dan niet willekeurig het aantal kinderen dat je hebt. Geef juist aan wat je geleerd hebt in de omgang met je eigen kinderen en hoe je dit kan toepassen in je werk. Kijk of je voorbeelden naar voren kan halen waar je belangrijke lessen uit kan trekken.

Burgerlijke staat in een Engels cv

Ga je in het buitenland solliciteren? Dan is het de moeite waard om van tevoren even te zoeken of het gebruikelijk is om de burgerlijke staat op je cv te vermelden in het land waar je gaat solliciteren. In een Engels cv hoort bijvoorbeeld geen burgerlijke staat.

In het geval van een professioneel cv in het Engels mag dergelijke informatie niet worden verstrekt. Dit is bij de wet verboden om het discrimineren van kandidaten tegen te gaan. Ook gegevens over geslacht, geboorteplaats en -datum, en zelfs een foto mag niet op het cv staan. Zo krijgen alle kandidaten gelijke kansen en kan geen enkele werkgever beschuldigd worden van discriminatie.

In sommige landen is de situatie echter anders. Zo is het in Rusland gebruikelijk om je burgerlijke staat (inclusief het aantal kinderen) te benoemen. Ook in Duitsland wordt het nog regelmatig in het cv vermeldt.

Maak een Perfect CV in 3 stappen.

Blaas de concurrentie omver met een perfect CV. Ontdek tips van échte carrière-experts en verhoog jouw kans op een baan.

Gratis CV makenCV voorbeelden
Hoi :-). Ik zal mijzelf even voorstellen; mijn naam is Lisanne Kropman. Ik heb ruime ervaring in Human Resource Management en Recruitment. Ik heb voor verschillende bedrijven mogen werken op de afdeling HR & Personeelszaken. Ik heb in mijn loopbaan dan ook ruime ervaring kunnen opdoen cv's, solliciteren en alles wat daarbij komt kijken. Na een hele poos gewerkt te hebben, leek het me wel leuk om de kennis en ervaring die ik had opgedaan op het gebied van solliciteren en het maken van opvallende CV's met een publiek te delen. Vandaar dat ik toen ben begonnen met Cvtips.nl.