Geslacht op je cv: Enkel in deze 2 situaties vermelden

geslacht-cv

Vroeger was het gebruikelijk om je geslacht op je cv te vermelden, samen met andere persoonsgegevens zoals je burgerlijke staat of nationaliteit. Tegenwoordig bestaan er wetten die discriminatie op basis van (onder andere) geslacht verbieden. Om die reden staat het geslacht in ieder geval zeker niet meer standaard op een cv. Toch zijn er wel een aantal specifieke situaties waarin het van vermelden van je geslacht van toegevoegde waarde kan zijn.

Moet je je geslacht op je cv vermelden?

Het is niet verplicht om je geslacht op je cv te vermelden. Als het niet relevant is voor de betreffende functie kun je het zelfs beter weglaten. Je geslacht zegt niks over jouw kwalificaties om een bepaalde functie uit te voeren en is daarom overbodige informatie.

3 redenen om geen geslacht op je cv te vermelden

In de meeste gevallen hoef je jouw geslacht dus niet te benoemen op je cv. Hieronder hebben we 3 belangrijke redenen opgenomen waarom je het beter niet kunt vermelden:

1. Het is overbodig

In Nederland is het heel gebruikelijk om een foto op je cv op te nemen. Het geslacht van een kandidaat kan dus meestal al worden opgemaakt op basis van de foto. Als je geen foto in je cv hebt opgenomen, kan een recruiter ook nog altijd jouw geslacht weten op basis van je naam.

2. Werkgevers moeten je beoordelen op jouw kwaliteiten, niet op je geslacht

Een toekomstige werkgever hoort je te beoordelen op hoe goed je een bepaalde functie kan uitvoeren. Dat doet die doorgaans door te kijken naar je werkervaring, opleidingen en vaardigheden. Je geslacht biedt geen toegevoegde waarde en kan alleen maar leiden tot (negatieve) discriminatie.

3. Het neemt kostbare ruimte in beslag op je cv

Je hebt maar beperkt de ruimte om sterke punten op je cv duidelijk aan te stippen en over te brengen. Overbodige persoonlijke gegevens nemen alleen maar ruimte in beslag die je ook had kunnen benutten voor belangrijkere zaken (zoals je werkervaring of opleidingen).

Wanneer het geslacht op je cv juist waardevol kan zijn

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op de regel. Heb je bijvoorbeeld geen foto op je cv en is uit je naam niet direct op te maken om je een man of vrouw bent? In die situatie zou je ervoor kunnen kiezen om je geslacht wel te vermelden op je cv (ondanks dat het zelfs dan niet verplicht is).

Daarnaast worden voor sommige functies specifiek naar mannen of naar vrouwen gezocht. Ook dan geldt weer dat het eigenlijk alleen pas nuttig is om je geslacht te vermelden als je geen foto hebt en uit je naam niet op te maken is wat jouw geslacht is. Voorbeelden van dergelijke functies zijn bijvoorbeeld figuranten, acteerrollen, modellenwerk.

Welke persoonlijke gegevens kun je nog meer beter weglaten?

Onnodige persoonsgegevens nemen ruimte in beslag op je cv die je veel beter voor andere dingen kunt benutten. Voor alles is er misschien wel een uitzondering te verzinnen. Houdt in je achterhoofd dat je alleen iets op je cv moet zetten, als het relevant is voor de functie. Anders kun je het beter weglaten.

De volgende persoonlijke gegevens kun je dus niet op je cv vermelden:

Welke personalia hoor je wel te vermelden op je cv?

Naast een aantal voorbeelden van personalia die je beter kunt weglaten, zijn er ook altijd gegevens die absoluut thuishoren op je curriculum vitae. De volgende gegevens moet je sowieso op je cv vermelden:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adres (of woonplaats)
  • Geboortedatum

Deze gegevens zal een toekomstige werkgever tijdens de sollicitatieprocedure gebruiken om onder andere contact met je op te nemen om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Je adres of woonplaats kunnen gebruikt worden om een reiskostenvergoeding uit te rekenen.

Mag een werkgever vragen stellen over je geslacht?

Werkgevers mogen alleen vragen stellen over zaken die relevant zijn voor de betreffende functie. Er mogen dus geen vragen worden gesteld over je burgerlijke staat, geaardheid, godsdienst, of je geslacht. Dit resulteert in een meer gelijke behandeling.

Houdt er rekening mee dat op het moment dat je jouw geslacht in je cv vermeldt, jij het relevant acht voor de betreffende functie. Dit zet een deur open voor recruiters, HR-managers en werkgevers om hier wél vragen over te stellen.

(Positieve) discriminatie op basis van geslacht

In de Algemene wet gelijke behandeling (uitwerking van art.1 van de Nederlandse grondwet) staat opgenomen dat het verboden is om gediscrimineerd te worden op basis van geloofsovertuiging, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht en geaardheid.

De Algemene wet Gelijke Behandeling (AwgB) moet zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft op (onder andere) de arbeidsmarkt. Aangezien je niet weet of werkgevers of recruiters je geslacht positief of negatief zal interpreteren, kun je het beter weglaten als je zelf wel gelijke kansen wil hebben.

Positieve discriminatie kijkt of er binnen een bepaalde context (zoals het zoeken naar een nieuwe baan) een voorkeur bestaat voor een man of vrouw. Een aantal jaar geleden is er een studie uitgevoerd in Amerika om positieve discriminatie te onderzoeken. Zo werd onderzocht wie eerder aangenomen werd: John of Jennifer (met een identiek cv). Wellicht raad je het al, John kreeg meer uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek dan Jennifer. Het blijkt dus dat niet iedereen gelijke kansen heeft.

Cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau bevestigen dit. Zo blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) dat vrouwen nog steeds niet gelijk als mannen worden behandeld. Zo zijn vrouwen onder andere ondervertegenwoordigd in topfuncties.

Anoniem solliciteren of een blind cv zijn nieuwe initiatieven die elke sollicitant gelijke kansen en een gelijke behandeling zou moeten bieden. In de praktijk wordt hier echter nog maar zeer weinig gebruik van gemaakt.

Hoe vermeld je je geslacht op je cv?

Je geslacht vermeld je bij de rest van je personalia. Je maakt hiervoor een extra kopje en geeft daaronder aan of je een man of vrouw bent. In de praktijk kan dit er als volgt uit zien op je cv:

geslacht op je cv vermelden
Maak een Perfect CV in 3 stappen.

Blaas de concurrentie omver met een perfect CV. Ontdek tips van échte carrière-experts en verhoog jouw kans op een baan.

Gratis CV makenCV voorbeelden
Hoi :-). Ik zal mijzelf even voorstellen; mijn naam is Lisanne Kropman. Ik heb ruime ervaring in Human Resource Management en Recruitment. Ik heb voor verschillende bedrijven mogen werken op de afdeling HR & Personeelszaken. Ik heb in mijn loopbaan dan ook ruime ervaring kunnen opdoen cv's, solliciteren en alles wat daarbij komt kijken. Na een hele poos gewerkt te hebben, leek het me wel leuk om de kennis en ervaring die ik had opgedaan op het gebied van solliciteren en het maken van opvallende CV's met een publiek te delen. Vandaar dat ik toen ben begonnen met Cvtips.nl.