Disclaimer

Hieronder vindt u de volledige disclaimer voor onze website cvtips.nl. Deze is beschikbaar gesteld door CVTips. U vindt in deze disclaimer informatie over onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is volledig gratis, zolang u de informatie van onze website niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie die op deze website te vinden is alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

U mag niet zomaar tekst, fotomateriaal of andere materialen die op deze website (cvtips.nl) te vinden zijn her gebruiken. Dat mag alleen als u daar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor aanvraagt. Het intellectueel eigendom berust bij cvtips.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing

Wij van CVTips.nl streven naar een zo actueel mogelijke website. Merkt u op dat ondanks onze inspanningen om de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden desondanks de inhoud toch onvolledig en of onjuist is, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. CVTips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyper links verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van cvtips.nl op deze pagina.

Maak een perfect CV in 3 stappen
Maak je CVBekijk voorbeelden