Een Blind cv: Wat is het en hoe maak je er een?

blind-cv

Blinde cv’s worden steeds populairder binnen Europa. Het is een manier om discriminatie op basis van geslacht, afkomst, leeftijd of andere niet-werkgerelateerde kenmerken te voorkomen gedurende het sollicitatieproces. Dit komt omdat in een blind cv geen persoonlijke gegevens is opgenomen die niks zeggen over jouw kwalificaties voor het uitvoeren van een bepaalde functie. In deze blog bespreken we wat een blind cv is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe je er een kunt maken.

Wat is een blind cv?

Een blind cv is een cv dat geen persoonlijke gegevens bevat over iemands geslacht, leeftijd of etniciteit. Alle informatie die niet relevant is voor iemands werkcapaciteiten, wordt niet in het cv opgenomen. Enkel informatie over de sollicitant zijn opleiding, werkervaring en contactgegevens worden vermeld, zodat er geen discriminatie plaatsvindt.

Wat is het doel van een blind cv?

Het doel van een blind cv is om discriminatie op basis van factoren zoals geslacht of leeftijd te voorkomen tijdens het sollicitatieproces. Het stelt een recruiter of HR-manager in staat de juiste kandidaat te selecteren zonder enige vorm van vooringenomenheid of discriminatie.

Door niet-werkgerelateerde informatie achterwege te laten in het cv, wordt er een eerlijker selectieproces gecreëerd die elke sollicitant gelijke kansen moet bieden. De kandidaat wordt namelijk enkel beoordeeld op zijn ervaring, opleiding en vaardigheden binnen een bepaald vakgebied.

Discriminatie van kandidaten gedurende de sollicitatieprocedure

In de Algemene wet gelijke behandeling (uitwerking van art.1 van de Nederlandse grondwet) staat opgenomen dat het verboden is om gediscrimineerd te worden op basis van geloofsovertuiging, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat. Echter, het feit dat het verboden is, betekent niet dat er helemaal geen discriminatie plaatsvindt. Zo is het bekend dat er nog altijd gediscrimineerd wordt op basis van onder andere afkomst en geslacht.

Om die reden kan een blind cv en anoniem solliciteren een uitweg zijn om dit verder tegen te gaan.

Hoe maak je een blind cv?

Een blind cv maken verschilt gelukkig niet zoveel van het opstellen van een 'normaal' cv. Houdt bij het opstellen van een blind cv rekening met de volgende factoren:

  • Personalia. Normaal gesproken vermeld je hier je voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mail. Een potentiële werkgever zal hoe dan ook contact met je moeten kunnen opnemen om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Vermeld dus enkel je telefoonnummer en e-mail. Laat de overige gegevens achterwege.
  • De functie waar je op solliciteert. Hoewel je elke vorm van persoonlijke informatie moet proberen te vermijden, moeten sommige gegevens toch worden opgenomen. De functie die je ambieert is daar een voorbeeld van. Neem deze dus op in je cv.
  • Je werkervaring & opleidingen zonder datums: In veel gevallen hecht het bedrijf de meeste waarde aan je werkervaring. Soms zijn de opleidingen ook enorm waardevol, zoals bij kandidaten met nog beperkte werkervaring. Data van gevolgde opleidingen of eerdere functies moet je weglaten om een vooroordeel op basis van leeftijd te voorkomen.

Voordelen van een blind cv

Blinde cv’s kennen vele voordelen. Denk hierbij aan:

  • Gelijke behandeling. Als er geen geslacht op het cv staat, kan het wervende bedrijf een kandidaat niet afwijzen of selecteren op basis van zijn of haar geslacht, waardoor vooroordelen worden verminderd.
  • Geen leeftijdsdiscriminatie. Voor oudere werknemers is het vaak een stuk moeilijker om de arbeidsmarkt te betreden of nog van baan te wisselen vanwege leeftijdsdiscriminatie. Echter, ook jonge kandidaten krijgen te maken met leeftijdsdiscriminatie. Dit omdat ze vaak een gebrek aan werkervaring hebben en werkgevers kandidaten prefereren met een aantal jaar werkervaring. Zonder de leeftijd van een persoon te kennen, is de werkgever gedwongen iemand aan te nemen op basis van zijn vaardigheden en ervaring in plaats van leeftijd.
  • Uiterlijk speelt geen rol. Het uiterlijk van een persoon mag zijn kandidatuur niet beïnvloeden. Voor sommige functies ontkom je er niet aan. Denk bijvoorbeeld aan modellenwerk. Als dit het geval is, mag een blind cv niet worden gebruikt om naar de functie te solliciteren.
  • Meer gekwalificeerde werkvloer. De werknemers zijn niet de enigen die profiteren van een gelijke behandeling. Het bedrijf begint met een nieuwe manier van werven. Ze gaan zich meer richten op de kwaliteiten en competenties van een werknemer, in plaats van op leeftijd, uiterlijk of geslacht.

Nadelen van blinde cv’s

Ondanks dat blinde cv’s goede hoop geven op een eerlijk selectieproces en gelijke behandeling, zijn er ook critici die er wat minder in geloven. Critici van blinde cv's wijzen vaak op de volgende redenen om het nut van anonieme cv's in twijfel te trekken:

  • Discriminatie wordt uitgesteld tot later in de sollicitatieprocedure. Sommige gaan zelfs verder en suggereren dat zeer bevooroordeelde werkgevers meer kandidaten zullen interviewen, om er zeker van te zijn dat ten minste één kandidaat tot hun favoriete groep behoort.
  • Het is lastig om een volledig anoniem cv te maken. Recruiters kunnen andere gegevens gebruiken om inschattingen te maken over de verborgen informatie. Bijvoorbeeld, talenkennis is een indicator voor iemands nationaliteit; jaren ervaring kunnen helpen om leeftijd in te schatten, enz.

Blinde cv’s in de praktijk; werkt het?

Ikea was een van de eerste grote bedrijven die blinde cv’s in het selectieproces heeft geïmplementeerd. In 2018 rolde ze een proefproject uit in onder andere Madrid.

De eerste resultaten waren zeer positief. Na het selecteren van 18 mensen via blinde cv’s, slaagden 15 van hen voor de interviewfase en het hele selectieproces. Meer dan 80% werd in het bedrijf aangenomen nadat ze waren geselecteerd zonder dat de recruiter op de hoogte was van hun leeftijd, geslacht, uiterlijk, enz. Dat geeft dus goede hoop voor de toekomst.

Maak een Perfect CV in 3 stappen.

Blaas de concurrentie omver met een perfect CV. Ontdek tips van échte carrière-experts en verhoog jouw kans op een baan.

Gratis CV makenCV voorbeelden
Hoi :-). Ik zal mijzelf even voorstellen; mijn naam is Lisanne Kropman. Ik heb ruime ervaring in Human Resource Management en Recruitment. Ik heb voor verschillende bedrijven mogen werken op de afdeling HR & Personeelszaken. Ik heb in mijn loopbaan dan ook ruime ervaring kunnen opdoen cv's, solliciteren en alles wat daarbij komt kijken. Na een hele poos gewerkt te hebben, leek het me wel leuk om de kennis en ervaring die ik had opgedaan op het gebied van solliciteren en het maken van opvallende CV's met een publiek te delen. Vandaar dat ik toen ben begonnen met Cvtips.nl.